Sir Fynwy yn sir sy'n gwasanaethu

Monmouthshire - A County That Serves

Amdanom ni | About US

actslogowhitewebsite

Mae Sir Fynwy, Sir sy'n Gwasanaethu (ACTS) yn rhaglen wirfoddoli a gaiff ei rhedeg gan y Cyngor, a luniwyd i roi sylw i'r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael o fewn y sir a'u cefnogi. P'un ai a hoffech gael blas y pridd yn gweithio yng nghefn gwlad neu'n helpu i gadw trefn ar un o lu o ddigwyddiadau proffil uchel y sir, mae rhywbeth at ddant pawb.

Yn ogystal â bod yn wych ar gyfer ein cymunedau, mae gwirfoddoli hefyd yn wych i chi! Dengys ymchwil y gall gwirfoddoli eich helpu i ennill hyder, gwneud ffrindiau, ennill cymwysterau gwerthfawr a hyd yn oed fod yn dda i'ch lles Hoffech chi wneud gwahaniaeth? Canfyddwch sut i gymryd rhan heddiw a gwneud gwahaniaeth.

Monmouthshire, A County That Serves (ACTS) is a Council run volunteering programme, created to help highlight and support volunteering opportunities available within the county. Whether you would like to get your hands dirty in the countryside or helping steward one of the county's many high profile events, there's something for everyone.

Volunteering isn't just great for our communities, it's also great for you! Research has found that volunteering can help you gain confidence, make friends, gain valuable qualifications and even benefit your wellbeing. Would you like to make an impact? Find out how to get involved today and make a difference.

Cymryd rhan | Get involved

Cysylltiadau cyflym i gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan | Quick links to find out how you can get involved
Gwneud cais Yma | Apply Here

Straeon Bywyd Go Tawn | real life stories

Cyfleoedd lleol | Local Opportunities

Cysylltiadau defnyddiol | Useful Links

EIN TÎM | Our Team

Cydlynwyr Gwirfoddolwyr | Our Volunteer Co-ordinators
Owen Wilce
Owen Wilce
Volunteer Co-ordinator
Paul Sullivan
Paul Sullivan
Volunteer Co-ordinator – Mon Leisure
Jayne Haycock
Jayne Haycock
Volunteer Co-ordinator – Highways
Dan Davies
Dan Davies
Volunteer co-ordinator – Events
Katie Jones
Katie Jones
Volunteer Co-ordinator – Mon Youth Service
Andy Woolley
Andy Woolley
Volunteer Co-ordinator – Mon Youth Service (Duke of Edinburgh)
Lizzie Wilson
Lizzie Wilson
Volunteer Co-ordinator – Care
Aileen Atkinson
Aileen Atkinson
Volunteer Co-ordinator – Tourism
Kate Edwards
Kate Edwards
Volunteer Co-ordinator – Tourism
Erica Sheppard
Erica Sheppard
Volunteer Co-ordinator – Macmillan
John Sterry
John Sterry
Volunteer Co-ordinator – Tourism Old Station Tintern
Huw Jones
Huw Jones
Volunteer Co-ordinator – Transport
Paul Sullivan
Paul Sullivan
Volunteer Co-ordinator – Leisure
Andrea Charles
Andrea Charles
Volunteer Co-ordinator – Community Learning
Morag Sinton
Morag Sinton
Volunteer Co-ordinator – Tourism
Rachel rogers
Rachel rogers
Volunteer Co-ordinator – Museums
Nicola Edwards
Nicola Edwards
Volunteer Co-ordinator – Tourism Countryside
Helen Dymond
Helen Dymond
Volunteer Co-ordinator – Leisure
Jenny Bradfield
Jenny Bradfield
Volunteer Co-ordinator – People Services
Richard Drinkwater
Richard Drinkwater
Volunteer Co-ordinator – Community Hubs (South)
Cheryl Haskell
Cheryl Haskell
Volunteer Co-ordinator – Community Hubs (North)
Miranda Thomason
Miranda Thomason
Volunteer Co-ordinator – Wellbeing
rachel Trussler
rachel Trussler
Volunteer Co-ordinator – Children’s Services

Cysylltwch â ni | Get in touch